Artykuły:
„Lektura nieporządku”: kilka przykładów narracji autobiograficznych z okresu Zagłady
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 51 - 66
Pobierz artykuł PDF