Artykuły:
Dlaczego kobiety nie mają swojej historii? „Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej i ich rola w budowaniu legendy Józefa Piłsudskiego
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 67 - 82
Pobierz artykuł PDF