Artykuły:
Wybrane psychologiczne metody jakościowe stosowane w badaniach nad tekstem pisanym
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 85 - 100
Pobierz artykuł PDF