Artykuły:
Recenzja: Wojciech Doliński, Nowe ślady. Stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków
Forum Socjologiczne, Wiedza-Nauka-Poznanie naukowe, Strony 157 - 161
Pobierz artykuł PDF
Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata przeżywanego — wprowadzenie
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 9 - 19
Pobierz artykuł PDF
Struktury kulturowe w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 113 - 126
Pobierz artykuł PDF