Artykuły:
O pewnej logicznej analizie pojęć "konieczność" i "istnienie"
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 1, Strony
Pobierz artykuł PDF
Modal ontologic
Studia Philosophica Wratislaviensia, Suplementary Volume, English Edition 2014, Strony 37 - 50
Pobierz artykuł PDF
Ontologiczne aspekty interpretacji dokumentów osobistych
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 139 - 153
Pobierz artykuł PDF