Artykuły:
Komunikat z konferencji Polskie pogranicza w procesie przemian — cz. II
Forum Socjologiczne, , Strony 150 - 153
Pobierz artykuł PDF
Komunikat z konferencji "Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach — cz. 3"
Forum Socjologiczne, Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, Strony 256 - 257
Pobierz artykuł PDF
Z idiograficzności zmagań z twórczością Andrzeja Stasiuka
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 169 - 186
Pobierz artykuł PDF
Sekcja Socjologii Etniczności PTS — nowa inicjatywa wrocławskich socjologów
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 239 - 241
Pobierz artykuł PDF