Artykuły:
Sztuka krytyczna jako refleksja nad estetyzacją ciała w kulturze współczesnej
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Ciało cielesne, Strony 115 - 122
Pobierz artykuł PDF
Kobiety i pieniądze w twórczości eseistycznej Virginii Woolf i powieściach Jane Austen
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Monety, banknoty i inne środki wymiany, Strony 99 - 106
Pobierz artykuł PDF
Między tabu a przyzwoitością. Kilka uwag o polskiej telenoweli dokumentalnej
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 333 - 337
Pobierz artykuł PDF
Wojenna katastrofa w Srebrenicy. Krótkie studium przypadku
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 195 - 199
Pobierz artykuł PDF
Twarze Orlanda. Płeć i tożsamość w powieści Virginii Woolf
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 71 - 78
Pobierz artykuł PDF
Cyborg już nie działa. Kilka uwag o przyszłości kategorii „gender”
Prace Kulturoznawcze, Przyszłość w kulturze, Strony 221 - 235
Pobierz artykuł PDF
The cyborg no longer works. Some remarks about the future of the “gender” category PK XV 2013
Prace Kulturoznawcze, English, Strony
Pobierz artykuł PDF
Leopold Tyrmand. Dziennik pisarza: autokreacja i powieść
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 199 - 209
Pobierz artykuł PDF
Kultura i aktywizacja do zmiany społecznej, Jacek Schindler, „Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych”
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 231 - 234
Pobierz artykuł PDF