Artykuły:
Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa
Forum Socjologiczne, , Strony 55 - 75
Pobierz artykuł PDF
W poszukiwaniu społecznej podmiotowości: sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Forum Socjologiczne, , Strony 157 - 159
Pobierz artykuł PDF
O związkach zawodowych i modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Forum Socjologiczne, Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 303 - 305
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy"
Forum Socjologiczne, Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, Strony 247 - 249
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie Wrocław, 14–15 listopada 2014
Forum Socjologiczne, Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata, Strony 324 - 327
Pobierz artykuł PDF
Introduction: Social boundaries of work
Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, Strony 9 - 15
Pobierz artykuł PDF
Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation
Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, Strony 19 - 34
Pobierz artykuł PDF
Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 241 - 243
Pobierz artykuł PDF