Artykuły:
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXI-wiecznym kapitalizmie Wrocław, 14–15 listopada 2014
Forum Socjologiczne, Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata, Strony 324 - 327
Pobierz artykuł PDF
Introduction: Social boundaries of work
Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, Strony 9 - 15
Pobierz artykuł PDF
“Career by choice” or “career by chance”. The determinants of flexible professional biographies
Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, Strony 213 - 223
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, Zielona Góra 12–13 listopada 2015
Forum Socjologiczne, Pamięć a przestrzeń, Strony 336 - 340
Pobierz artykuł PDF
Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 241 - 243
Pobierz artykuł PDF