Artykuły:
Introduction: Social boundaries of work
Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, Strony 9 - 15
Pobierz artykuł PDF
Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 241 - 243
Pobierz artykuł PDF