Artykuły:
Polskie pogranicza w procesie przemian. Sprawozdanie z konferencji
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 247 - 251
Pobierz artykuł PDF