Artykuły:
Ut non diligat vir uxorem sicut adulteram – poglądy kaznodziejów na seksualność w średniowiecznej Polsce
Forum Socjologiczne, Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 25 - 35
Pobierz artykuł PDF