Artykuły:
Media społecznościowe jako przestrzeń eksponowania ciała
Forum Socjologiczne, Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 97 - 109
Pobierz artykuł PDF