Artykuły:
„Szaleństwo ciał” — pornografia współczesna a medykalizacja ciała. Implikacje historycznomedyczne
Forum Socjologiczne, Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 125 - 145
Pobierz artykuł PDF