Artykuły:
Zjawisko „zdrady kontrolowanej” jako przykład kulturowej nienormatywności seksualnej
Forum Socjologiczne, Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 147 - 161
Pobierz artykuł PDF