Artykuły:
Przyjemność seksualna pracownic agencji towarzyskich – definicje, warunki, konteksty
Forum Socjologiczne, Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 163 - 177
Pobierz artykuł PDF