Artykuły:
Transformacja — pojmowanie i przebieg procesu. Inwitacja do debaty
Forum Socjologiczne, , Strony 11 - 13
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi
Forum Socjologiczne, Wiedza-Nauka-Poznanie naukowe, Strony 151 - 157
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Elżbieta Chromiec, Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, ss. 260
Forum Socjologiczne, Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, Strony 258 - 261
Pobierz artykuł PDF
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 367
Forum Socjologiczne, Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata, Strony 336 - 341
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Die selbständige Lösung aus der Alkoholabhängigkeit. Eine soziologische Studie aus der Bundesrepublik Deutschland über positive Einflüsse auf den Abhängigen, Europäischer Hochschulverlag
Forum Socjologiczne, Pamięć a przestrzeń, Strony 319 - 325
Pobierz artykuł PDF
Justyna Pokojska, „Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor”
Forum Socjologiczne, Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 290 - 294
Pobierz artykuł PDF