Genealogia. Studia i Materiały Historyczne

Czasopismo "Genealogia" ukazuje się od 1991 roku. Prezentuje wyniki badań, dla których genealogia jest traktowana zarówno jako dyscyplina naukowa, jak i metoda ustalania faktów historycznych. Równolegle do "Genealogii" ukazuje się założona w 1998 roku seria monografii "Biblioteka Genealogiczna".

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: genealogia.wuwr.pl

Rocznik. Format B5

Tytuł w języku angielskim: Genealogy. Historical Studies and Materials.

ISSN: 1231-7837