Podział majątku Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, z 1651 roku

Jacek Pielas
Google Scholar Jacek Pielas
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.