Artykuły:
Podział majątku Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, z 1651 roku
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 18, 2006, Strony 99 - 126