Artykuły:
Intercyza przedślubna Barbary Szembekówny i Seweryna Rzewuskiego z 1726 roku
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 18, 2006, Strony 127 - 134