Artykuły:
Stanisław Grad ze Szreńska herbu Dołęga, wojewoda mazowiecki
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 16, 2004, Strony 67 - 80