Artykuły:
Czeszewscy herbu Pałuka w powiecie kcyńskim w XV wieku – krótkie trwanie linii rodu
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 19, 2007, Strony 7 - 16
Przynależność rodowa Mikołaja Janowskiego † 1487/89, kasztelana śremskiego
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 16, 2004, Strony 81 - 92