Artykuły:
Testament księdza Jana Tarnowskiego z 1648 roku
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, 16, 2004, Strony 93 - 104