Artykuły:
"Dopóki mamy twarze" C.S. Lewisa jako świadectwo współczesnej lektury i recepcji mitu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 157 - 168
Pobierz artykuł PDF
Motyw pieniądza w literacko-pedagogicznym dyskursie Janusza Korczaka
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Monety, banknoty i inne środki wymiany, Strony 129 - 139
Pobierz artykuł PDF
„Przyjdzie kometa, machnie ogonem i wszystko diabli wezmą”. Od ludowych wyobrażeń do Tove Jansson
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 441 - 455
Pobierz artykuł PDF
Bestia czy człowiek w masce? Fabularne funkcje motywu nakładania maski w strukturze powieści dla młodzieży Kornela Makuszyńskiego
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 33 - 43
Pobierz artykuł PDF
Oswajanie przestrzeni w  tradycyjnej kulturze ludowej — na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wszechświat, bezład, pustka, Strony 137 - 146
Pobierz artykuł PDF
Etykieta językowa „ludzi gór”. Na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie"
Góry, Literatura, Kultura, 8, 2014, Strony 75 - 84
Pobierz artykuł PDF
Róża bez kolców Zofii Urbanowskiej — między „reklamą” a idealizacją Tatr
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 193-207
Pobierz artykuł PDF
Nie-ludzcy mieszkańcy Tatr. Dwa modele opowieści niezwykłych
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 169-181
Pobierz artykuł PDF