Artykuły:
"Maria" Antoniego Malczewskiego w świetle współczesnych koncepcji „syndromu wypalenia”. Próba nowego odczytania
Studia Filmoznawcze, Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 245 - 256
Pobierz artykuł PDF
Przedmowa
Góry, Literatura, Kultura, 5, 2010, Strony
Pobierz artykuł PDF
Preface
Góry, Literatura, Kultura, 5, 2010, Strony 9 - 12
Pobierz artykuł PDF
Szwajcaria i Alpy w legendzie kościuszkowskiej
Góry, Literatura, Kultura, 5, 2010, Strony 29 - 44
Pobierz artykuł PDF
Karpaty i buki. Kilka uwag o motywie karpackiej buczyny w twórczości Juliusza Słowackiego
Góry, Literatura, Kultura, 4, 2001, Strony 159 - 170
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, 6, 2012, Strony 11 - 12
Pobierz artykuł PDF
Introduction
Góry, Literatura, Kultura, 6, 2012, Strony 13 - 14
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, 7, 2013, Strony 13 - 19
Pobierz artykuł PDF
Konferencja "Góry. Symbolika — znaczenia — wartości" 9–11 maja 2013 r., Zakopane
Góry, Literatura, Kultura, 7, 2013, Strony 183 - 184
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, 8, 2014, Strony 5 - 8
Pobierz artykuł PDF
Dwaj poeci i tatrzańskie orły
Góry, Literatura, Kultura, 8, 2014, Strony 155 - 160
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, 9, 2015, Strony 5 - 8
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, 10, 2016, Strony 5 - 7
Pobierz artykuł PDF
Introduction
Góry, Literatura, Kultura, 10, 2016, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o księgach pamiątkowych ze schroniska nad Śnieżnymi Kotłami z przełomu XIX i XX w. / Einige Bemerkungen über die Fremdenbücher der Schneegrubenbaude an der Jahrhundertwende
Góry, Literatura, Kultura, 10, 2016, Strony 221 - 233
Pobierz artykuł PDF
Plurimos annos. Odnowienie doktoratów prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i prof. dr hab. Jacka Kolbuszewskiego
Góry, Literatura, Kultura, 10, 2016, Strony 235 - 239
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, 11, 2017, Strony 2 - 7
Pobierz artykuł PDF
Introduction
Góry, Literatura, Kultura, 11, 2017, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF
Ponad horyzontem i poza ciałem — o dwóch wariantach transgresji w przestrzeni górskiej
Góry, Literatura, Kultura, 11, 2017, Strony 43 - 55
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, 12, 2018, Strony 5 - 6
Pobierz artykuł PDF
Introduction
Góry, Literatura, Kultura, 12, 2018, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej
Góry, Literatura, Kultura, 12, 2018, Strony 149 - 175
Pobierz artykuł PDF
Władysław Nehring jako badacz literatury romantycznej
Onomastica Slavogermanica, , Strony 61 - 71
Pobierz artykuł PDF
Drugi pogrzeb Juliusza Słowackiego w wybranych utworach poetów polskich
Prace Literackie, , Strony 91 - 107
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 5-9
Pobierz artykuł PDF
Introduction
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 11-15
Pobierz artykuł PDF
XXIV Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady — statuetki za popularyzację kultury górskiej
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 357-361
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 5-6
Pobierz artykuł PDF
Introduction
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 7-8
Pobierz artykuł PDF
#ZostańWDomu — kronika czasów pandemii
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 317-374
Pobierz artykuł PDF
Beskid Łemków i Moniki Sznajderman: [rec.:] Monika Sznajderman, „Pusty las”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, ss. 239.
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 405-414
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 5-6
Pobierz artykuł PDF
Introduction
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 7-8
Pobierz artykuł PDF