Musiał, E. „ 252 S”. Germanica Wratislaviensia, t. 147, październik 2022, s. 144-6, doi:10.19195/0435-5865.147.11.