O nas

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) są bazą adresowaną zarówno do wydawców i redaktorów naukowych, jak i przede wszystkim do czytelników. Znajdują się w niej czasopisma z różnych dyscyplin naukowych. Podstawowym kryterium umieszczenia czasopisma w bazie jest jego naukowy charakter. Pozostałe kryteria są uwidocznione w strukturze strony czasopisma.

Warunkiem przyjęcia do CNS czasopisma jest jego periodyczny charakter (np. rocznik, półrocznik czy kwartalnik).

Celem bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) jest uprzystępnienie czytelnikom najnowszych wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Dostęp do abstraktów oraz stron przykładowych stron jest wolny. Baza umożliwia również zapoznanie się z całym tekstem (trwają testy technicznie tej funkcjonalności).

Twórcy bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CSN) wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do zwiększenia tempa wymiany informacji naukowych, ale wpłynie także na ożywienie dyskusji, a w rezultacie na podjęcie nowych tematów badawczych.

W pierwszej kolejności zostały umieszczone w bazie czasopisma wydane w latach 2010 i 2011. Permanentnie będzie ona wzbogacana o teksty bieżące, już z roku 2012, a także z lat poprzednich.

Informacje czytelników na temat funkcjonowania strony, przesyłane pod adresem cns@wuwr.pl, ułatwią zwiększenie jej funkcjonalności.

Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.wuwr.pl.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

plac Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław

NIP: 8971066307
REGON: 93081260800000

 

Zarejestrowany w sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000184833.

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł.

e-mail: cns@wuwr.pl

->Twoje dane przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności

-> Witryna wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies