Artykuły:
Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 129 - 135
Pobierz artykuł PDF