Artykuły:
Prawne aspekty udostępniania zbiorów graficznych do reprodukcji
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcja, Strony 209 - 222
Pobierz artykuł PDF
"Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej". Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4 grudnia 2008
Roczniki Biblioteczne, , Strony 330 - 333
Pobierz artykuł PDF