Artykuły:
Sen w prozie Walentina Rasputina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 257 - 265
Pobierz artykuł PDF
(Вне)чувственное восприятие мира героями Валентина Распутина (на материале повести Последний срок)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 279 - 289
Pobierz artykuł PDF
Лики старости в рассказах Наталии Толстой
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 267 - 276
Pobierz artykuł PDF