Artykuły:
Motywacje do bycia konsumentem rynku edukacji sportowej. Przypadek wrocławskich sportowych szkół podstawowych
Forum Socjologiczne, Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, Strony 227 - 244
Pobierz artykuł PDF