Artykuły:
Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 63 - 78
Pobierz artykuł PDF