Artykuły:
Technological trap and its overcoming difficulties in transition economies
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 22, 2017, Strony 11 - 20
Pobierz artykuł PDF