{"count":"Wy\u015bwietla 24 z 36 numer\u00f3w","page":3,"href":"https:\/\/wuwr.pl\/index\/index\/load\/3","issues":" \n \n
\n
\n
\n \n \n <\/a>\n
\n
 <\/div>\n \n Romanica Wratislaviensia\n <\/a>\n
Tom 67 (2020): Th\u00e9\u00e2tre comme lieu d\u2019affrontement politique et social\u00a0: du Cid \u00e0 Hernani (1637\u20131830)\u00a0<\/a><\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n \n czytaj wi\u0119cej\n <\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n \n
\n
\n
\n \n \n <\/a>\n
\n
 <\/div>\n \n Prawo\n <\/a>\n
Tom 329 (2019): Pa\u0144stwo a przedsi\u0119biorca \u2014 aktualne wyzwania<\/a><\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n \n czytaj wi\u0119cej\n <\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n \n
\n
\n
\n \n \n <\/a>\n
\n
 <\/div>\n \n Central European Journal of Communication\n <\/a>\n
Tom 13 Nr 2: Special Issue 2020<\/a><\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n \n czytaj wi\u0119cej\n <\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n \n
\n
\n
\n \n \n <\/a>\n
\n
 <\/div>\n \n Central European Journal of Communication\n <\/a>\n
Tom 13 Nr 1: Spring 2020<\/a><\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n \n czytaj wi\u0119cej\n <\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n \n
\n
\n
\n \n \n <\/a>\n
\n
 <\/div>\n \n Przegl\u0105d Prawa i Administracji\n <\/a>\n
Tom 120 (2020): Za\u0142o\u017cenie racjonalnego prawodawcy w polskim porz\u0105dku prawnym. Ksi\u0119ga Jubileuszowa z okazji siedemdziesi\u0119ciopi\u0119ciolecia Wydzia\u0142u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc\u0142awskiego<\/a><\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n
\n \n czytaj wi\u0119cej\n <\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n \n