Artykuły:
Wstęp
Język a Kultura, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Strony 7 - 11
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Język a Kultura, Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana , Strony 7 - 10
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 7 - 9
Pobierz artykuł PDF
Łaciński językowo-kulturowy obraz DOMU (wybrane aspekty)
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 255 - 276
Pobierz artykuł PDF
Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)
Oblicza Komunikacji, Wojna, język, pamięć, Strony 111 - 123
Pobierz artykuł PDF
Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w XVIII-wiecznych polsko-niemieckich rozmówkach handlowych Georga Schlaga
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 57 - 64
Pobierz artykuł PDF
Praktyka upraszczania tekstów w dydaktyce języka polskiego jako obcego (dawniej i dziś)
Oblicza Komunikacji, Prosty język, Strony 169-186
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Język a Kultura, Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym, Strony 7-8
Pobierz artykuł PDF
„Dlaczego tak dużo reguł?” Przejawy świadomości językowej uczestników egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (wybrane zagadnienia)
Język a Kultura, Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym, Strony 163-174
Pobierz artykuł PDF
Problem autentyczności tekstów w testowaniu sprawności czytania ze zrozumieniem na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 285-302
Pobierz artykuł PDF