Artykuły:
Kłótnia jako pograniczny typ dialogu argumentacyjnego
Język a Kultura, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Strony 461 - 469
Pobierz artykuł PDF
Struktura słowa jako figura
Język a Kultura, Struktura słowa a interpretacja świata, Strony 201 - 213
Pobierz artykuł PDF
Co o obrazie świata mówi nam gramatyka?
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF