Artykuły:
Wyliczanki dziecięce w  kontekście kulturowym
Język a Kultura, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Strony 335 - 342
Pobierz artykuł PDF
Kulturowe uwarunkowania nazw ulic — tradycja i zmiana
Język a Kultura, Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana , Strony 81 - 96
Pobierz artykuł PDF
Perswazja w prozie Jana Kochanowskiego
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 43 - 51
Pobierz artykuł PDF