• Studia dziennikarskie — między wymogami programowymi, oczekiwaniami studentów a ambicjami wykładowców

Studia dziennikarskie — między wymogami programowymi, oczekiwaniami studentów a ambicjami wykładowców

Jacek Sobczak
Google Scholar Jacek Sobczak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.