Artykuły:
Media i kryzysy — komunikacja alternatywna
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 255 - 274
Pobierz artykuł PDF
Twarze i maski telewizyjnych serwisów, czyli odgrywanie kultury
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 227 - 248
Pobierz artykuł PDF
Nie-miejsca i  bez-czas codziennej niecodziennooeci telewizyjnych serwisów informacyjnych, ale też o  potrzebie przewodnika i  o  narracjach zapewniających utrzymanie zdobytych terytoriów
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wszechświat, bezład, pustka, Strony 185 - 205
Pobierz artykuł PDF
Przewodnicy, oszuści, mistyfikatorzy. Antropologia serwisowych porządków rzeczy
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Strony 155 - 174
Pobierz artykuł PDF
Serwisowe trejlery — niedostrzeżona przez badaczy struktura Wiadomości. Z dziejów najnowszych programów informacyjnych w telewizji publicznej
Colloquia Anthropologica et Communicativa, O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, Strony 239 - 263
Pobierz artykuł PDF
O niezbędności antropologii komunikacji i antropologii mediów
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, Strony 203 - 212
Pobierz artykuł PDF
Nehring — horyzonty pamięci
Onomastica Slavogermanica, , Strony 17 - 27
Pobierz artykuł PDF
Cabasaria — nieznane matryce papieskich podróży
Prace Literackie, 51, 2011, Strony 155 - 175
Pośród kapłanów — w poszukiwaniu błaznów
Klinika Dziennikarstwa, Diagnoza, Strony 183 - 192
Pobierz artykuł PDF