Klinika Dziennikarstwa

Wersja podstawowa: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: kd.wuwr.pl

Format: A5 ścięty

 

ISSN: 2543-7003