Artykuły:
Antydogmaty empirysty-purytania
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 2, William James, pragmatyzm i konsekwencje, Strony 89 - 114