Artykuły:
Prymat emocji w religii? Williama Jamesa ujęcie doświadczenia religijnego
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 2, William James, pragmatyzm i konsekwencje, Strony 115 - 136