Artykuły:
Jedno czy wiele doświadczeń religijnych w poglądach Williama Jamesa?
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 2, William James, pragmatyzm i konsekwencje, Strony 138 - 149