Artykuły:
Dialektyka w Protagorasie
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 51 - 70