Artykuły:
Agon dialektyki z retoryką w platońskim Protagorasie
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 71 - 84