Artykuły:
Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w Protagorasie Platona
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 213 - 222