Artykuły:
Demiurgiczna i polityczna technē w Platońskim Protagorasie
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 223 - 247