Artykuły:
Protagoras czyli manowce demokracji. Platoński sprzeciw wobec sofistcyznego pojmowania polityki i cnoty w Protagorasie
Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, Strony 249 - 265