Artykuły:
Korzenie współczesnego antyewolucjonizmu
Lectiones & Acroases Philosophicae, 3, 2010, Ewolucja, filozofia, religia, Strony 86 - 107